Dim pleidlais eto

Hay on Earth 2012: Dragons’ Den Gwyrdd

4 May 2012
Ffynhonnell: TYF

Oes gennych chi brosiect cynaliadwy arloesol sydd angen cyllid?

Eleni, bydd Cyfres y Ddraig Werdd Hay on Earth yn cael ei chynnal o 5 i 9 Mehefin, ac ar ôl cyflwyno i banel o Ddreigiau, bydd pedwar prosiect buddugol yn y categorïau Grym Ieuenctid, Arloesedd ar gyfer Cynaliadwyedd, Gwaith a Theithio Cynaliadwy, a Dyfodol Cymunedol, yn ennill cyllid o £10,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae amser o hyd i gyflwyno eich prosiect! Dyddiad cau: 5.30pm, dydd Iau 17 Mai. 

Er mwyn cael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Darren Gibbs darren.g@tyf.com neu ffoniwch 01437 720879

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.