Dim pleidlais eto

Ynni a thanwydd

16 March 2012
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Mae’r Prif Weinidog wedi amlinellu’r cyfeiriad rydym am ei ddilyn yn y dyfodol yng Nghymru o ran ynni. Mae dogfen Ynni Cymru yn dangos sut rydym am greu cymaint o gyfleoedd â phosibl ym maes ynni wrth inni symud i gyfeiriad economi carbon isel.

Mae Llywodraeth Cymru am weithio gyda’r diwydiannau ynni a gweithgynhyrchu er mwyn manteisio ar y cyfleoedd hyn a helpu i sicrhau swyddi a ffyniant hirdymor i Gymru.

Cewch afael ar ddogfen Ynni Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru www.wales.gov.uk/energy

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.