Siarter

Galw am wirfoddolwyr ar gyfer Cynllun Rhannu rhwng Miliwn o Bobl yng Nghymru

18 October 2011
Mae Bid & Borrow am geisio recriwtio 100 o wirfoddolwyr i gyflwyno cynllun cyffrous a newydd Rhannu rhwng Miliwn o Bobl yng Nghymru.
Darllen Mwy

Ymgynghoriad Dyfrffyrdd Prydain

5 October 2011
Cyhoeddodd y Llywodraeth y llynedd y bydd Dyfrffyrdd Prydain yn trosglwyddo i elusen dyfrffyrdd newydd - Canal & River Trust (CART) a bydd yn cael ei sefydlu erbyn Ebrill 2012.
Darllen Mwy

Ynni o’r gwastraff rydym yn ei fflysio i ffwrdd

5 October 2011
Agorwyd cyfleuster technoleg uchel ac ynni cynaliadwy, sy’n cynhyrchu ynni o’r d?r rydym yn ei fflysio i ffwrdd o’n cartrefi, yn swyddogol yng Nghaerdydd ar 29 Medi gan D?r Cymru.
Darllen Mwy

Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy

7 October 2011
Ar 22 Medi, lansiodd John Griffiths AC
Darllen Mwy

Cyfrifo dros Gynaliadwyedd

6 October 2011
Mae Cyfrifo dros Gynaliadwyedd yn dod â chyrff at ei gilydd i ddatblygu offer ymarferol i alluogi i berfformiad amgylcheddol a chymdei
Darllen Mwy

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sydd wedi ymrwymo i amddiffyn un o dirweddau harddaf Prydain, strategaeth glir ar gyfer sicrhau y caiff y neges am gynaliadwyedd ei lledaenu a
Darllen Mwy

Cynhadledd Dylanwadu ar Ymddygiadau Medrus

23 November 2011
Mae'r Resource Recovery Forum (RRF) yn cynnal cynhadledd a fydd yn archwilio’r meddwl a’r ymchw
Darllen Mwy

Safleoedd eiconig yn Sir Benfro yn cael eu hailwampio gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

4 October 2011
Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Benfro newydd gwblhau rhywfaint o waith adfer hanfodol i’r safleoedd eiconig mae’n gyfrifol amdanynt yng Nghroes Dinas Tyddewi ac Odynau Calch Solfach.
Darllen Mwy

Ddyfodol Egni Adnewyddol yng Nghymru

17 Hydref 2011
Bydd y gynhadledd yn darparu fforwm ar gyfer trafod gweledigaeth newydd i ddarparu dyfodol llwyddiannus
Darllen Mwy

Digwyddiad Lansio Wythnos Gynaliadwyedd Torfaen

10 Medi - 16 Medi 2011
Dewch i gymryd rhan yn y drydedd wythnos gynaliadwyedd flynyddol yn Nhorfaen.
Darllen Mwy

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.